Vad händer nu.

En kort sammanfattning av vad som händer.

 

Nu har det utkristalliserat sig en seriös intressent som kan tänka sig att driva golfbanan vidare.

 

Arbetet med att gå igenom, under vilka förutsättningar de behöver för att lyckas med sin ambition att driva golfbanan. Bolaget håller just nu på med som intensivast i dagarna för att hitta den bästa lösningen för medlemmarna och banan.

Med vänlig hälsning

Sten Ericsson