Sturup Park Golf

 

Sturup Park Golfbana läggs i malpåse.

Borravallen AB/Börringe Kloster AB lägger efter många års arbete sin golfbana i malpåse. Bakgrunden till beslutet att stänga banan är huvudsakligen den uteblivna lönsamheten i anläggningen beroende på faktorer som företaget inte har kunnat påverka.

Rent praktiskt kommer inga medlemsavgifter att faktureras ut för 2014. De avgifter som inbetalats under hösten kommer att återbetalas. Utestående spelrätter kommer att återlösas.

De åtgärder som behövs för konservering och säkerställning av anläggningarna kommer att vara genomförda senast under maj 2014.

Vi beklagar detta djupt och kan konstatera att vi hade en anläggning som rönt gott renommé i golfsverige och som haft Nordea Tour tävlingar såväl som Europa Tour kval och andra evenemang som alla varit mycket uppskattade. Vi vill betona att förändrade omständigheter kan leda till nya beslut i framtiden.

Borravallen AB/Börringe Kloster AB

Sten Ericsson

VD